Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

pokój: 129
tel.: +48-56-611-4008
fax: +48-56-611-4005
e-mail: vkd@umk.pl

Doktor habilitowana Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK. W 1989 r. zdała egzamin magisterski. Pracę magisterską pt. Metody ujawniania i utrwalania śladów daktyloskopijnych ze szczególnym uwzględnieniem metody cyjanoakrylowej przygotowała pod kierunkiem prof. dra hab. Mariusza Kulickiego w Katedrze Kryminalistyki. Za pracę tę otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W tym też roku została zatrudniona w Katedrze Kryminalistyki na stanowisku asystenta stażysty.

W 2000 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Przesłuchanie dziecka przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mariusza Kulickiego w Katedrze Kryminalistyki. Na podstawie tej rozprawy napisała książkę pt. Przesłuchanie dziecka, za którą w 2002 r. otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w konkursie im. Profesora dr hab. Tadeusza Hanuska za najlepszą pracę roku z dziedziny kryminalistyki. W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie pracy pt. Oględziny miejsca – teoria i praktyka.

Od października 2012 r. jest kierownikiem Katedry Kryminalistyki UMK. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są osobowe źródła dowodowe oraz prawna i kryminalistyczna problematyka czynności procesowych, w szczególności oględzin miejsca w procesach: karnym, cywilnym i administracyjnym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a w jego ramach Prezesem Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego.

 


Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze zimowym 2019-2020 - środa 11.00-12.00.
Bibliografia