Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Finansów Publicznych

tel.: +48-56-611-4126
fax: +48-56-611-4005
e-mail: wmoraw@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury:
czwartek godz. 10.00-11.00
Uwaga dyżur z dnia 23 stycznia przeniesiony na piątek 14 stycznia, godz. 13.00-14.00

Bibliografia