ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Zbigniew Filipiak
adiunkt
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

pokój: 216, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 41 14
e-mail: filipiak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-4147-7783

Zainteresowania:
Historia państwa i prawa francuskiego, dzieje konstytucjonalizmu europejskiego, historia integracji europejskiej, historia ustroju i prawa w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, dzieje statusu prawnego ludności żydowskiej na ziemiach polskich, przełom oświeceniowy XVIII wieku w ideach i prawie, historia praw człowieka, prawna ochrona dóbr kultury.

Terminy konsultacji:
DR ZBIGNIEW FILIPIAK – DYŻURY

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023 r.
(p.215/216)

poniedziałki, godz. 11:30-12:30
wtorki, godz. 13:00-14:00

[ UWAGA ] - w dniu 7.03.2023 z uwagi na zebranie katedr historyczno-prawnych dyżur w godz. 14-15.

[ UWAGA ] - przed przyjściem na dyżur proszę o kontakt mejlowy w danej sprawie

Uprzejmie informuję, że w przypadku, gdy na mocy decyzji władz WPiA zajęcia odbywają się on-line, obowiązuje platforma Microsoft Teams (kod do zespołu: oqnlwje).


Zobacz profil w Bazie Wiedzy