Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Zbigniew Filipiak
adiunkt
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

pokój: 216
tel.: 56 611 41 14
fax: 56 611 40 05
e-mail: filipiak@umk.pl

Zainteresowania:
Historia państwa i prawa francuskiego, dzieje konstytucjonalizmu europejskiego, historia integracji europejskiej, historia ustroju i prawa w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, dzieje statusu prawnego ludności żydowskiej na ziemiach polskich, przełom oświeceniowy XVIII wieku w ideach i prawie, historia praw człowieka, prawna ochrona dóbr kultury.

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020
(p. 215/216)

poniedziałki, godz. 12:00-13:00

wtorki, godz. 14:00-15:00
Bibliografia