ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Prawa i Państwa

pokój: 135
tel.: +48-56-611-4047
fax: +48-56-611-4005
e-mail: karol.dobrzeniecki@umk.pl

Dobrzeniecki: prof. UMK w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (doktorat: "Lex informatica - filozoficznoprawne aspekty regulacji Internetu")  (2007-), wcześniej asystent (2003-2007). Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Regensburgu (2002). Ukończył Specjalne Studia Europejskie (1999-2001).

Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. informatyzacji, członek Zespołu Badawczego "Dialog Unia Europejska-Chiny" na WPiA UMK. Pełnił obowiązki opiekuna koła naukowego "Ius et Lex".

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR. Ekspert Narodowego Centrum Prawno - Informatycznego. Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Krajowej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Magister historii sztuki (2014).

Członek Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji w kadencji 2016 - 2018.

Prowadzi wykłady i zajęcia z zakresu teorii prawa, prawoznawstwa, logiki prawniczej oraz wykładni prawa. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Prawa Porównawczego w 2012 - 2013.

W latach 2010 - 2015  był promotorem blisko stu prac magisterskich i licencjackich oraz recenzentem ponad dwustu prac dyplomowych o podyplomowych  z zakresu prawa, administracji i europeistyki.

Wykłada prawo bezpieczeństwa informacji, przestępczość komputerową. Prowadzi zajęcia w ramach Comparative Law Course. Członek rady naukowej Przeglądu Prawa Technologii Informacyjnych ICT Law Review. Opiekun naukowy redakcji czasopisma "Societas et Ius". Od 2016 r. wraz z dr Zbigniewem Filipiakiem zainicjował kurs wykładów fakultatywnych pt. "Historyczne i współczesne relacje prawa i sztuki".

Obszary badawcze

 -  filozofia prawa stanów nadzwyczajnych

 -  ochrona własności intelektualnej w obrocie elektronicznym

 -  regulacja cyberprzestrzeni

 -  związki prawa ze sztuką

 -  reprywatyzacja jako zjawisko prawne

 


Terminy konsultacji:
Dyżur: środa, godz. 12-13, sala 135.


Bibliografia