Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Danuta Janicka
profesor
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 243
tel.: +48 56-611-4059
fax: +48 56-611-4005
e-mail: janicka@umk.pl

Danuta Janicka ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 1984 r. W 1990 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1998 r. – doktora habilitowanego w zakresie prawa - powszechnej historii państwa i prawa, w 2010 r. - tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Na UMK pełniła w latach 1999-2002 funkcję prodziekana WPiA, a w latach 2008-2012 - prorektora; od 2016 r. jest członkiem Senatu UMK. Wielokrotnie była stypendystką niemieckich instytucji i organizacji: Instytutu Europejskiej Historii Prawa im. Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem (1991, 1992, 1994, 2013), DAAD (2013), a także Bawarskiej Kancelarii Państwowej (2014, 2015). Jest członkiem Komisji Saskiej Akademii Nauk w Lipsku nadzorującej projekt "Prawo sasko-magdeburskie w Europie Wschodniej", a także członkiem towarzystwa naukowego Historische Kommission zu Berlin.

Specjalizuje się w zakresie historii państwa i prawa sądowego Europy, a szczególnie Polski i Niemiec. Zainteresowania naukowe koncentruje na historii prawa karnego i nauki prawa karnego, regionalnej historii ustroju i prawa (Pomorze, Chełmno, Toruń), dziejach Prus i prawa pruskiego, a także na ustroju i prawie Republiki Federalnej Niemiec. Za swe badania nad dawnym prawem niemieckim otrzymała w 2004 r. nagrodę imienia Eike – von – Repgowa, przyznawaną przez Nadburmistrza Miasta Magdeburga i Rektora Uniwersytetu im. Ottona von Guericke w Magdeburgu.     

Prowadzi zajęcia z historii prawa, ustrojów państwowych, administracji, a także z dziejów myśli prawnej i politycznej oraz problematyki współczesnych Niemiec.


Terminy konsultacji:
ZAPISY STUDENTÓW ADMINISTRACJI STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ NA SEMINARIUM "Najnowsza historia prawa i administracji": na dyżurach, pok. 243. SERDECZNIE ZACHĘCAM. Gwarantuję satysfakcję ze wspólnej pracy na seminarium i wyboru tematu przyszłej pracy magisterskiej! Prof. Janicka

DYŻURY W SEM. ZIMOWYM 2019/2020:
ŚRODY, godz. 14.00-15.00.
UWAGA! DYŻUR 29 STYCZ. ODWOŁANY (URLOP OKOLICZN.)

ZALICZENIE WYKŁADU OGÓLNOUNIWERSYTECKIEGO "Niemcy współczesne - państwo i społeczeństwo": 14 lutego, godz.8.30, aud.C; 28 lutego, godz.8.30, aud.C. Prof. Janicka

ZALICZENIE FAKULTETU "WPROWADZENIE DO USTROJU I PRAWA NIEMIECKIEGO": 14 lutego, godz.9.00, aud.C. Ostatni termin - 28 lutego, godz. 9.00, aud. C. Prof. Janicka

ZALICZENIE FAKULTETU "WPROWADZENIE DO USTROJU I PRAWA NIEMIECKIEGO" dla studentów NIESTACJONARNYCH: 29 lutego, godz.11.30, aud.zostanie podane.

NAJBLIŻSZE DYŻURY DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH:
29 lutego, godz. 10.30-11.30. Następny przewidywany dyżur: marzec 2020 r.

Bibliografia