Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prawo – studia niestacjonarne

Program i plany studiów

Program studiów niestacjonarnych prawo – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (626 KB)

Program studiów niestacjonarnych prawo – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (540 KB)

 

Plan studiów niestacjonarnych – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (306 KB)

Plan studiów niestacjonarnych – studenci rozpoczynający studia od roku 2016-2017 (90 KB)

Plan studiów niestacjonarnych – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (89 KB)

Plan studiów niestacjonarnych – studenci rozpoczynający studia od roku 2013-2014 (86 KB)

Plan studiów niestacjonarnych – studenci rozpoczynający studia od roku 2012-2013 (86 KB)

 

Harmonogramy zajęć

Harmonogram zajęć – Prawo niestacjonarne I rok-2019-2020 (306 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo niestacjonarne I rok_2019-2020 – blok historycznoprawny (117 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo niestacjonarne I rok_2019-2020 – blok konstytucyjnoprawny (116 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo niestacjonarne II rok 2019-2020 (226 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo niestacjonarne III rok_2019-2020 (224 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo niestacjonarne IV rok 2019-2020 (219 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo niestacjonarne V rok 2019-2020 (195 KB)

 

Fakultety, przedmioty specjalizacyjne i seminaria

Wykaz seminariów_prawo niestacjonarne-2020-2021 (439 KB)

Fakultety niestacjonarne_semestr zimowy_2019-2020 – wykaz z salami (293 KB)

Fakultety niestacjonarne_semestr letni_2019-2020 – wykaz z salami (311 KB)

Przedmioty specjalizacyjne _prawo_I rok (183 KB)

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Uchwała Rady WPiA z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zasad przenoszenia studentów z niestacjonarnych na stacjonarne oraz ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne (1,82 MB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)