ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Medycznego

 

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 13
(poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00)

CZAS TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę (co dwa tygodnie ewentualnie raz w miesiącu).
Zajęcia w sobotę od godz. 9.00 do godz. 16.00
Zajęcia w niedzielę od godz. 9.00 do godz. 14.00

LICZBA MIEJSC


40 miejsc

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


REKRUTACJA

do dnia 15 września 2023 roku

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do dnia 15 września 2023 roku

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca będąca komentarzem (glosą) do wybranego przez siebie orzeczenia sądowego lub artykułem na wybrany temat.

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO

Zarządzenie nr 101 Rektora UMK z dnia 23 maja 2022 roku


  • 5.200 zł. (jednorazowo)
  • 2.600 zł. (dwie raty)
  • 650 zł. (miesięcznie)

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta podany w informacji o przyjęciu na studia.

Wyboru systemu płatności dokonuje się na podstawie poniżej załączonego oświadczenia, które należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK STUDIÓW


dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla pracowników pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, biurach rzecznika praw pacjenta, adwokatów i radców prawnych w celu pogłębienia wiedzy z zakresu prawa medycznego, polskiego prawa UE i porównawczego.

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje problematykę szeroko pojętego prawa medycznego, stanowiącego dziedzinę interdyscyplinarną, na którą składa się prawo cywilne (materialne i elementy procedury), prawo karne (materialne wraz z elementami procedury), prawo administracyjne, prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe oraz zagadnienia z zakresu bioetyki i tzw. bioprawa. Problematyka ta stanowi przedmiot poszczególnych wykładów, ujętych w 29 blokach tematycznych. W ramach każdej z dziedzin słuchaczom prezentowane są zarówno aktualne rozwiązania funkcjonujące w systemie prawa polskiego, jak i w ustawodawstwach obcych (aspekt prawnoporównawczy). Wykłady wzbogaca analiza poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądów polskich i obcych, a także Trybunałów Międzynarodowych.

Tabela zgodności dla studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (20 KB)

US.55.2022 – Program studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (356 KB)

Plan studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (137 KB)

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Barbara Sochacka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 13
e-mail: barbaras@umk.pl
tel. (56) 611 40 22