Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Nabór artykułów do Studia Iuridica Toruniensia

Zdjęcie ilustracyjne

Redakcja Studia Iuridica Toruniensia zaprasza do publikowania tekstów w Tomie XXIX. Artykuły naukowe (w tym glosy i artykuły recenzyjne), dotyczące problematyki prawa polskiego oraz międzynarodowego można przesyłać do dnia 15 lipca 2021 roku. Redakcja przyjmuje teksty również w językach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, francuskim. Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi (w załączniku) wraz z kartą zgłoszeniową (w załączniku) prosimy o kierowanie na adres e-mail Redakcji: sit@umk.pl. Dodatkowo studentów i doktorantów prosimy o dołączenie opinii opiekuna naukowego (w załączniku).

 

Dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK

Studia Iuridica Toruniensia

Redaktor Naczelny

pozostałe wiadomości