Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy WPiA na Kongresie ICON

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 1-3 lipca 2019 r. pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego wzięli udział w dorocznej konferencji organizowanej przez International Society of Public Law (ICON-S). Tematyka konferencji skupiała się wokół kwestii: “Public Law in Times of Change?”. Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało przez Pontifical Catholic University of Chile in Santiago. Uczestnicy z WPiA UMK wygłosili referaty w czterech panelach. Prof. Nicola Lupo przedstawił temat: About constitutionalism and parliamentarism: when Constitutional Courts need the legislator. Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK, przedstawiła dwa referaty: Constitutional Democracy in Hungary and Poland (wspólnie z prof. Timeą Drinóczi) oraz Judicialization of politics or politicization of the constitutional court in Poland. Obie prezentacje przygotowane zostały w ramach grantu NCN 2018/29/B/HS5/00232: Illiberal constitutionalism in Poland and Hungary. Dr Anna Tarnowska i dr Wojciech Włoch przedstawili temat: Constitutional Courts and representative democracy. Referat został przygotowany w ramach kierowanego przez dr A. Tarnowską grantu NCN 2016/21/B/HS5/00197: Law-making delegation in representative democracy. Dr Anna Tarnowska przewodniczyła także panelowi Judicial independence in hard times. Dr Iwona Wróblewska przedstawiła kwestię: Publicization of Private Relations by Horizontal Application of Constitutional Rights. Referat powstał w wykonaniu grantu NCN 2014/15/B/HS5/03190. Wszystkie prezentacje zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem przez uczestników paneli i wywołały ożywioną dyskusję oraz komentarze ze strony m.in.: prof. Josepha Weilera, prof. Martina Krygiera czy prof. Grainne De Burca. Za rok spotkanie odbędzie się w Polsce, we Wrocławiu, a za dwa lata konferencja zaplanowana została w Nowej Zelandii.

pozostałe wiadomości