Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dr Paweł Nowicki członkiem Rady Zamówień Publicznych

Zdjęcie ilustracyjne

 
Dr Paweł Nowicki, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UMK, decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii - Pani Jadwigi Emilewicz, został powołany z dniem 25 września 2019 r. w skład Rady Zamówień Publicznych. Jest to najwyższy organ doradczo-opiniodawczy przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, powoływany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W jego skład wchodzą osoby, których wiedza i autorytet w zakresie zamówień publicznych dają rękojmię prawidłowej realizacji jej zadań, w liczbie od 10 do 15 członków. Powołanie dr. Pawła Nowickiego w skład Rady Zamówień Publicznych potwierdza, że UMK jest jedną z wiodących uczelni w naszym kraju w obszarze badań nad zamówieniami publicznymi, a także stanowi uznanie dla międzynarodowej aktywności dr. Pawła Nowickiego, który jako jeden z nielicznych polskich naukowców miał możliwość wykładania unijnego prawo zamówień publicznych poza granicami RP (m.in. w Mediolanie i Rzymie).

pozostałe wiadomości