Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Prawa i Administracji

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie informujemy, że podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu w dniu 26 września 2019 r., poprzez aklamację, podjęta została uchwała o następującej treści

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zebrana na ostatnim swoim posiedzeniu w dniu 26 września 2019 r., w 74. roku istnienia jej w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu, składa hołd wszystkim pokoleniom Uczonych, Pracowników i Studentów, którzy zasiadając w Radzie swoją obecnością, pracą i dorobkiem tworzyli historię i budowali prestiż toruńskiego, prawniczego środowiska akademickiego.

Zebrani stwierdzają, że instytucja Rady Wydziału dobrze wypełniła swoją rolę w historii uniwersyteckich struktur akademickich.

pozostałe wiadomości