Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Stypendia dla Studentów

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Studenci,

Informujemy, że generator wniosków o stypendium socjalne, specjalne oraz zapomogi został uruchomiony w dniu dzisiejszym tj.11.10.2019r. Proszę zwrócić uwagę na terminy jego otwarcia.

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń).

W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w Centrum Aktywności Studentów w następujących terminach:

15.10 wtorek 14-16

16.10 środa 12-14

17.10 czwartek 11-13

19.10 sobota (studenci niestacjonarni) 12-14

Dalsze terminy zostaną podane w terminie późniejszym.

Wszelkie informacje o pracy generatora oraz wymaganych dokumentach znajdują się na stronie www.stypendia.umk.pl

ZMIANY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

1.Świadczenia ze środków funduszu stypendialnego przysługują studentowi studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, odbywającemu studia na Uniwersytecie niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku, nie dłużej niż przez okres 6 lat.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora są przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 m-cy.

Stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy i letni.

3. Studenci, których dochód na członka rodziny nie przekracza 528zł obowiązkowo dołączają do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

4. Brak zaświadczenia skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania stypendium!

5. Wnioski o zapomogi należy składać na dyżurach Centralnej Komisji Stypendialnej (rozpatruje wnioski o stypendium rektora i zapomogę).

pozostałe wiadomości