Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prof. Arkadiusz Lach na XIX Światowym Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologicznego

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 27 – 30 października prof. Arkadiusz Lach wziął udział w XIX Światowym Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologicznego (International Society of Criminology) wygłaszając referat „Prevention of Crime by Measures of Criminal Procedure: Contradiction or Necessity?”, prezentujący wstępne wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu NCN „Prewencja indywidualna jako uzasadnienie wprowadzenia i stosowania instytucji karnoprocesowych”.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kryminologii powstało w Rzymie w 1937 r. w celu promowania rozwoju kryminologii na świecie. Pierwszy zjazd odbył się w 1938 r. w Rzymie.

XIX zjazd ISC, który odbył się w Doha w Katarze, był również okazją do uczenia 80 lat działalności Stowarzyszenia. Poprzedni zjazd ISC został zorganizowany w 2016 r. w Indiach.

pozostałe wiadomości