Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pobyt naukowy na LUISS Gudio Carli w Rzymie

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 23-28 października 2019 r. prof. Zbigniew Witkowski oraz prof. Maciej Serowaniec z Katedry Prawa Konstytucyjnego przebywali, na zaproszenie Centre for Parliamentary Studies, z wizytą naukową na Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie. Podczas pobytu wzięli udział w seminarium naukowym pt. Judicial review of legislative process in Israel, Italy and Poland, w trakcie którego prof. Maciej Serowaniec wygłosił referat pt. Relationship between Constitutional Court and Parliament: a view from Poland. Gościem seminarium był także prof. Ittai Bar-Siman-Tov - redaktor naczelny prestiżowego czasopisma The Theory and Practice of Legislation. W dniu 25 października br. prof. Z. Witkowski oraz prof. M. Serowaniec wzięli udział w dorocznym kongresie legislacji, którego jednym ze współorganizatorów prof. Nicola Lupo - Visiting Professor na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu . Zwieńczeniem rzymskiego pobytu było spotkanie z p. dr Antonmichele de Tura - dyrektorem Biblioteki Trybunału Konstytucyjnego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.