Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Elektor wygrał Konkurs StRuNa!

Zdjęcie ilustracyjne

Elektor wygrał Konkurs StRuNa!

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” zostało nagrodzone w organizowanym pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konkursie StRuNa w kategorii StRuNa-Human: Projekt Naukowy Roku 2019. Gala finałowa Konkursu odbyła się 16 listopada br. podczas Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego „IKONA 3” w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

StRuNa to ogólnopolski Konkurs dla autorów i promotorów najlepszych projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów. Począwszy od 2011 roku wyłania on liderów studenckiego ruchu naukowego, prowadzących najciekawsze projekty badawcze na polskich uczelniach. W kategorii projektowej Konkursu nominowanych zostało 28 organizacji, a SKNPW „Elektor” było jedynym Kołem Naukowym reprezentującym nauki prawne.

Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagrody „Elektorowi” za realizację projektu naukowego „Partycypacja first time voters w wyborach do Parlamentu Europejskiego”, uznając go za najlepszy projekt humanistyczny spośród nominowanych. Fakt ten cieszy tym bardziej, że „Elektor” był dotąd wyróżniany w StRuNie w dwóch innych kategoriach: Koło Naukowe Roku (2011 r.) i Konferencja Roku (dwukrotnie, w 2013 i 2015 r.).

Sukces w Konkursie był możliwy dzięki wsparciu opiekuna naukowego Koła, Prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Kierownika Centrum Studiów Wyborczych UMK oraz zaangażowaniu Mgr. Pawła Raźnego, CSW UMK.

Studenci z „Elektora” dziękują za nieocenioną pomoc, życzliwość i ogromne wsparcie okazane podczas Konkursu: Prof. dr. hab. Zbigniewowi Witkowskiemu, Dziekanowi WPiA UMK; Dr. hab. Piotrowi Rączce, Prof. UMK, Prodziekanowi WPiA UMK ds. Studenckich; Dr hab. Agnieszce Bień-Kacale, Prof. UMK z Katedry Prawa Konstytucyjnego, a także Dyrektorom Delegatur Krajowego Biura Wyborczego z Bydgoszczy i Torunia, Panom Adamowi Dyli oraz Sławomirowi Michalakowi.

----

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekunem Naukowym Koła jest Prof. dr hab. Andrzej Sokala. Od początku działalności jego członkowie podejmowali liczne inicjatywy społeczne, mające wartość edukacyjną oraz kształtującą postawy obywatelskie, za które byli niejednokrotnie doceniani licznych konkursach. Organizacja działa przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji UMK i podejmowała współpracę m.in. z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz organami wyborczymi i organizacjami pozarządowymi. Celem działalności Koła jest zachęcanie społeczeństwa do licznego i świadomego udziału w wyborach, a także prowadzenie badań nad procedurami wyborczymi oraz działanie na rzecz ich poprawy. Więcej szczegółów dostępnych jest na fanpage’u SKNPW „Elektor”: https://www.facebook.com/sknpwElektor

pozostałe wiadomości