Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konferencja „Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja „Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”

W dniu 22 listopada b.r. na WPiA UMK odbyła się Konferencja „Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”, zorganizowana przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu oraz Wydział Prawa i Administracji. PCK to najstarsza organizacja humanitarna, która zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.
Na Wydziale mieliśmy zaszczyt gościć szerokie grono osób zasłużonych dla rozwoju i działalności PCK w regionie, a także Patronów Honorowych - Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego oraz Starostę Toruńskiego Pana Marka Olszewskiego. Zarząd Główny PCK uhonorował m.in. Dziekana WPiA UMK - Pana prof. dra hab. Zbigniewa Witkowskiego oraz Przewodniczącą Dyscypliny Naukowej - Panią prof. dr hab. Bożenę Gronowską medalami 100 lecia PCK. Podziękowanie od Prezydenta Miasta Torunia za zaangażowanie w promocję zdrowia otrzymał student kierunku administracja - Pan Szymon Malinowski, który wraz z małżonką jest Autorem publikacji poświęconej historii i działalności PCK. W ramach sesji referatowych zaprezentowana została historia PCK oraz współczesne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego. Jeden z referatów wygłosił pracownik Wydziału - dr Piotr Sadowski. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali ideę przyświecającą Organizacji od jej zarania - niesienia pomocy „Wszędzie, dla wszystkich”.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.