Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uroczystość wręczenia dyplomów

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 30 listopada br. w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Prawa i Administracji, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2018/19. Podczas dyplomatorium zostały także wręczone nagrody najlepszym Absolwentom i Studentom naszego Wydziału:

Najlepszy absolwent Wydziału Prawa i Administracji w roku 2018/19:

Mgr Weronika Baran – absolwentka prawa stacjonarnego

Najlepszy student Wydziału Prawa i Administracji w roku 2018/19:

Artur Janicki – student V roku prawa stacjonarnego

 Najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019:

Absolwent prawa stacjonarnego: mgr Aneta Racka

Absolwent prawa niestacjonarnego: mgr Agnieszka Duraj

Absolwent administracji stacjonarnej II stopnia: mgr Ilona Kozakiewicz

Absolwent administracji stacjonarnej I stopnia: lic. Dominika Piłatowska

Absolwent administracji niestacjonarnej II stopnia: mgr Michał Jędrzejewski

Absolwent administracji niestacjonarnej I stopnia: lic. Izabela Kubiś

Absolwent doradztwa podatkowego stacjonarnego II stopnia: mgr Filip Ponicki

Tradycyjnie wręczono także nagrody laureatom konkursu im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie. Laureatami Konkursu zostali:

Nagroda pierwszego stopnia

- mgr Sara Markowska

tytuł pracy: Kobieta i jej prawa w islamie

promotor: Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK

- mgr Bartosz Mielczarek

tytuł pracy: Zakres orzekania sądu drugiej instancji w procesie cywilnym

promotor: Dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz

 

Nagroda drugiego stopnia

- mgr Ewelina Świtalska

tytuł pracy: Błąd co do faktu w prawie karnym

promotor: Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

 

Nagroda trzeciego stopnia

- mgr Paulina Juchacz

tytuł pracy: Samobójstwo rozszerzone – przyczyny i skutki

promotor: Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK

- mgr Konstanty Potocki

tytuł pracy: Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

promotor: Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

- mgr Jakub Zemła

tytuł pracy: Utrata statusu studenta w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studium prawnoadministracyjne

promotor: Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

Wyróżnienie - honorowe

- mgr Agata Górecka

tytuł pracy: Przestępczość zorganizowana w zakresie handlu ludźmi oraz instrumenty jej zwalczania

promotor: Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

- mgr Maja Jasłowska

tytuł pracy: Klauzula rebus sic stantibus i waloryzacja sądowa w zakresie niektórych stosunków obligacyjnych

promotor: Dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK

- mgr Kasper Krzemkowski

tytuł pracy: Wybrane teoretyczno-filozoficzne aspekty międzynarodowego prawa publicznego

promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski

 

- mgr Dorota Wojciechowska

tytuł pracy: Twórczość pracownicza w stosunkach pracy

promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.