Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uroczystość wręczenia dyplomów

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 30 listopada br. w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Prawa i Administracji, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2018/19. Podczas dyplomatorium zostały także wręczone nagrody najlepszym Absolwentom i Studentom naszego Wydziału:

Najlepszy absolwent Wydziału Prawa i Administracji w roku 2018/19:

Mgr Weronika Baran – absolwentka prawa stacjonarnego

Najlepszy student Wydziału Prawa i Administracji w roku 2018/19:

Artur Janicki – student V roku prawa stacjonarnego

 Najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019:

Absolwent prawa stacjonarnego: mgr Aneta Racka

Absolwent prawa niestacjonarnego: mgr Agnieszka Duraj

Absolwent administracji stacjonarnej II stopnia: mgr Ilona Kozakiewicz

Absolwent administracji stacjonarnej I stopnia: lic. Dominika Piłatowska

Absolwent administracji niestacjonarnej II stopnia: mgr Michał Jędrzejewski

Absolwent administracji niestacjonarnej I stopnia: lic. Izabela Kubiś

Absolwent doradztwa podatkowego stacjonarnego II stopnia: mgr Filip Ponicki

Tradycyjnie wręczono także nagrody laureatom konkursu im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie. Laureatami Konkursu zostali:

Nagroda pierwszego stopnia

- mgr Sara Markowska

tytuł pracy: Kobieta i jej prawa w islamie

promotor: Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK

- mgr Bartosz Mielczarek

tytuł pracy: Zakres orzekania sądu drugiej instancji w procesie cywilnym

promotor: Dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz

 

Nagroda drugiego stopnia

- mgr Ewelina Świtalska

tytuł pracy: Błąd co do faktu w prawie karnym

promotor: Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

 

Nagroda trzeciego stopnia

- mgr Paulina Juchacz

tytuł pracy: Samobójstwo rozszerzone – przyczyny i skutki

promotor: Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK

- mgr Konstanty Potocki

tytuł pracy: Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

promotor: Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

- mgr Jakub Zemła

tytuł pracy: Utrata statusu studenta w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studium prawnoadministracyjne

promotor: Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

Wyróżnienie - honorowe

- mgr Agata Górecka

tytuł pracy: Przestępczość zorganizowana w zakresie handlu ludźmi oraz instrumenty jej zwalczania

promotor: Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

- mgr Maja Jasłowska

tytuł pracy: Klauzula rebus sic stantibus i waloryzacja sądowa w zakresie niektórych stosunków obligacyjnych

promotor: Dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK

- mgr Kasper Krzemkowski

tytuł pracy: Wybrane teoretyczno-filozoficzne aspekty międzynarodowego prawa publicznego

promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski

 

- mgr Dorota Wojciechowska

tytuł pracy: Twórczość pracownicza w stosunkach pracy

promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

 [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak] [fot.Ireneusz Chełminiak]