Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Nasi naukowcy w "Miniaturze"

Zdjęcie ilustracyjne

Trzech naukowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się wśród beneficjentów trzeciej odsłony programu "Miniatura", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jak dotąd w tegorocznej edycji ogłoszono pięć list rankingowych.

 

W konkursie "Miniatura 3" naukowcy mogą starać się o wsparcie takich działań jak badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne, na które można otrzymać od 5 do 50 tys. zł. Czas realizacji zadania nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Laureaci z WPiA:

  • dr Tomasz Jasiakiewicz z Wydziału Prawa i Administracji otrzyma 8 690 zł na kwerendę Wykładnia testamentów w prawie polskim i obcym;
  • dr Anna Napiórkowska z Wydziału Prawa i Administracji otrzyma 16 177 zł na badania Ograniczona zdolność do pracy a system ubezpieczenia społecznego - badania prawnoporównawcze (kwerenda);
  • dr Natalia Daśko z Wydziału Prawa i Administracji otrzyma 15 073 zł na badania Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym - racjonalna polityka kryminalna czy populizm penalny? Analiza rozwiązań amerykańskich".

Budżet konkursu "Miniatura 3" to 20 mln zł. Nabór wniosków prowadzony był od czerwca do września 2019 r., a kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco, w miarę postępowania prac zespołu ekspertów oceniającego wnioski.

Listy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania w konkursie "Miniatura 3"

pozostałe wiadomości