Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sukces absolwenta prawa

Zdjęcie ilustracyjne
fot. nsa.gov.pl

Mgr Jakub Zemła, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK, zajął I miejsce w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego.

Tematem zwycięskiej pracy magisterskiej była „Utrata statusu studenta w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studium prawnoadministracyjne”. Praca została przygotowana pod kierunkiem Pana dra hab. Piotra Rączki, prof. UMK w Katedrze Prawa Administracyjnego UMK. Mgr Jakub Zemła jest aktualnie asystentem w Katedrze Prawa Międzynarodowego.

W konkursie wyłoniono trzy najlepsze prace doktorskie oraz cztery magisterskie. Przyznano także jedno wyróżnienie. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dziękował i gratulował uczestnikom, zwrócił uwagę na wysoki poziom merytoryczny prac. Wszystkim laureatom przyznano nagrody pieniężne, a ponadto zwycięzcom zaproponowano publikację wybranego fragmentu pracy w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

Lista laureatów

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.