Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sukces absolwenta prawa

Zdjęcie ilustracyjne
fot. nsa.gov.pl

Mgr Jakub Zemła, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK, zajął I miejsce w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego.

Tematem zwycięskiej pracy magisterskiej była „Utrata statusu studenta w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studium prawnoadministracyjne”. Praca została przygotowana pod kierunkiem Pana dra hab. Piotra Rączki, prof. UMK w Katedrze Prawa Administracyjnego UMK. Mgr Jakub Zemła jest aktualnie asystentem w Katedrze Prawa Międzynarodowego.

W konkursie wyłoniono trzy najlepsze prace doktorskie oraz cztery magisterskie. Przyznano także jedno wyróżnienie. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dziękował i gratulował uczestnikom, zwrócił uwagę na wysoki poziom merytoryczny prac. Wszystkim laureatom przyznano nagrody pieniężne, a ponadto zwycięzcom zaproponowano publikację wybranego fragmentu pracy w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

Lista laureatów

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć