Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Głos Uczelni nagrodził popularyzatorów

Zdjęcie ilustracyjne
Od lewej: mgr Tomasz Sińczak, dr Michalina Radzińska, prorektor prof. Wojciech Wysota, mgr Krzysztof Dzieszkowski i redaktor "GU" Winicjusz Schulz fot. Andrzej Romański

19 grudnia odbyło się spotkanie z laureatami konkursu "Głosu Uczelni" na artykuł popularnonaukowy, w którym uczestniczyli także prof. Wojciech Wysota, prorektor UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym oraz red. Winicjusz Schulz, redaktor naczelny Głosu Uczelni. Honorowy patronat nad konkursem objął rektor UMK prof. Andrzej Tretyn.

Przypomnijmy, że w kategorii studenci i doktoranci nagrodę otrzymał mgr Krzysztof Dzieszkowski, doktorant na Wydziale Chemii UMK za artykuł „Chemik w Krainie Czarów” poświęcony zjawisku chiralności, zaś wyróżnieniem w tej kategorii uhonorowany został mgr Tomasz Sińczak, doktorant Wydziału Nauk Historycznych oraz Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK za artykuł „Świat proroka Mahometa”. Z kolei w kategorii pracownicy naukowi nagrodę przyznano mgr. Mariuszowi Tomaszowi Kłodzie z Wydziału Prawa i Administracji UMK za artykuł „Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction”, zaś wyróżnienie w tej kategorii otrzymała dr Michalina Radzińska z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK za artykuł „Prozdrowotna rola muzyki”.

Uhonorowani nagrodami otrzymają nagrody w wysokości 2 tys. zł (brutto) oraz honoraria autorskie za publikacje, wyróżnieni – honoraria autorskie za publikacje. Wszystkie cztery publikacje ukażą się w kolejnym numerze "Głosu Uczelni".

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.