Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Głos Uczelni nagrodził popularyzatorów

Zdjęcie ilustracyjne
Od lewej: mgr Tomasz Sińczak, dr Michalina Radzińska, prorektor prof. Wojciech Wysota, mgr Krzysztof Dzieszkowski i redaktor "GU" Winicjusz Schulz fot. Andrzej Romański

19 grudnia odbyło się spotkanie z laureatami konkursu "Głosu Uczelni" na artykuł popularnonaukowy, w którym uczestniczyli także prof. Wojciech Wysota, prorektor UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym oraz red. Winicjusz Schulz, redaktor naczelny Głosu Uczelni. Honorowy patronat nad konkursem objął rektor UMK prof. Andrzej Tretyn.

Przypomnijmy, że w kategorii studenci i doktoranci nagrodę otrzymał mgr Krzysztof Dzieszkowski, doktorant na Wydziale Chemii UMK za artykuł „Chemik w Krainie Czarów” poświęcony zjawisku chiralności, zaś wyróżnieniem w tej kategorii uhonorowany został mgr Tomasz Sińczak, doktorant Wydziału Nauk Historycznych oraz Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK za artykuł „Świat proroka Mahometa”. Z kolei w kategorii pracownicy naukowi nagrodę przyznano mgr. Mariuszowi Tomaszowi Kłodzie z Wydziału Prawa i Administracji UMK za artykuł „Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction”, zaś wyróżnienie w tej kategorii otrzymała dr Michalina Radzińska z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK za artykuł „Prozdrowotna rola muzyki”.

Uhonorowani nagrodami otrzymają nagrody w wysokości 2 tys. zł (brutto) oraz honoraria autorskie za publikacje, wyróżnieni – honoraria autorskie za publikacje. Wszystkie cztery publikacje ukażą się w kolejnym numerze "Głosu Uczelni".

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański] Laureaci konkursu Głosu Uczelni na artykuł popularnonaukowy u rektora Wojciecha Wysoty (19.12.2019) [fot.Andrzej Romański]