Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

YUFE Law Meeting na Uniwersytecie w Maastricht

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 14 stycznia br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Maastricht odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę dziesięciu europejskich akademickich środowisk prawniczych w ramach konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości (Young Universities for the Future of Europe - YUFE). Zgodnie z koncepcją twórców, Uniwersytet Europejski YUFE umożliwi przyszłym studentom komponowanie programów studiów bazując na ofercie dydaktycznej wszystkich uniwersytetów YUFE. Planowana jest także ścisła współpraca uniwersytetów z lokalnymi władzami, otoczeniem gospodarczym i innymi organizacjami. Współpraca będzie dotyczyła obszarów, które znajdują się w centrum zainteresowania poszczególnych regionów. Udział w projekcie biorą: Maastricht University, Carlos III University of Madrid, University of Antwerp, University of Bremen, University of Cyprus, University of Eastern Finland, University of Essex, University of Rome Tor Vergata, The University of Rijeka oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Program finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.