Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wydziałowe spotkania wyborcze - godziny dziekańskie

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza Uniwersytetu zaprasza nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji na następujące zebrania wyborcze, które odbędą się w dniu 28.01.2020 r. w sali posiedzeń WPiA, ul. Wł. Bojarskiego 3:

1)    nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu – w celu wyboru 2 przedstawicieli do Senatu UMK – godz. 9:00 (II termin 9:15);
2)    nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy dr habilitowanego – w celu wyboru 7 elektorów do kolegium elektorów – godz. 10:00 (II termin 10:15);
3)    nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego dr habilitowanego – w celu wyboru 2 elektorów do kolegium elektorów – godz. 11:00 (II termin 11:15).

Z poważaniem

Sekretarz KWU
Agnieszka Janik

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizowanymi na Wydziale Prawa i Administracji zebraniami wyborczymi w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) od godz. 9.00 do godz. 12.00 zostały zarządzone godziny wolne od zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszym Wydziale.

 

pozostałe wiadomości