Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs prawa rodzinnego i spadkowego rozstrzygnięty

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs prawa rodzinnego i spadkowego rozstrzygnięty

Jubileuszowa, V edycja dorocznego Konkursu Prawa Rodzinnego i Spadkowego, zorganizowana przez Zespół Prawa Rodzinnego i Spadkowego Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego, zakończyła się ustnym finałem w dniu 27 stycznia 2020 r.

W największym wydziałowym Konkursie także tym razem wzięło udział blisko 300 studentek i studentów WPiA UMK; zarówno studiów stacjonarnych (285 osób), jak i niestacjonarnych (13 osób) na kierunku prawo.

Podobnie jak w ubiegłych latach Konkurs składał się z dwóch etapów. Niezwykle trudną część pisemną (w dniu 24 stycznia 2020 r.) z pozytywnym wynikiem przeszła grupa 53 studentów.  9 osób z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowanych zostało do ustnego finału.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. UMK dr hab. Tomasz Justyński, LL.M. (przewodniczący), prof. WSAiB dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK dr hab. Zbigniew Kwaśniewski (SSN w stanie spoczynku), dr Ewa Radomska (przedstawiciel Samorządu Radców Prawnych), dr Tomasz Jasiakiewicz i mgr Ewa Kabza zadecydowała, że w finale laury zwycięstwa przypadły:

  • I miejsce – p. Alina Bajonczak
  • II miejsce – p. Monika Olesiejuk
  • III miejsce – p. Agnieszka Lewandowska
  • IV miejsce – p. Kinga Swakowska

Wyróżnieniami uhonorowano (w kolejności alfabetycznej): p. Mikołaja Kotlarskiego, p. Natalię Kuberek, p. Bartosza Matuszewskiego, p. Jakuba Piotrowskiego.

Wszyscy uczestnicy ustnego etapu Konkursu wykazali się dogłębną znajomością prawnych regulacji prawa rodzinnego i spadkowego. Szczególnie ważna była jednak umiejętność poprawnej i przekonującej argumentacji oraz obrony własnego stanowiska, na co szczególną uwagę zwracali obecni w składzie Komisji praktycy wymiaru sprawiedliwości.

Finaliści – oprócz bardzo dobrych ocen z egzaminu oraz ćwiczeń z prawa rodzinnego i spadkowego – zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez dwóch głównych sponsorów. W bieżącym roku były to:

  • Wydawnictwo prawnicze „Od.Nowa”
  •  oraz toruńskie Wydawnictwo TNOiK.

Wszystkim Finalistom i Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości