Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rekrutacja PODSTAWOWA na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja PODSTAWOWA na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI!

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 22 lutego do 5 marca br. (do godz. 15.00) oraz od 10 marca do 17 marca br. (do godziny 15:00) odbywać się będzie na WPiA rekrutacja na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na wyjazdy w semestrze zimowym.

Dostępne są dla Państwa wszystkie miejsca w instytucjach docelowych, z którymi Nasz Wydział (lub Rektor) zawarł stosowane porozumienie. Lista umów dostępna jest tutaj. Szczegółowe zasady rekrutacji określono w zasadach rekrutacji dostępnych tutaj i w regulaminie, który znajdziecie Państwo tutaj. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z tymi umowami. Prosimy, aby zwrócili Państwo szczególną uwagę na kryteria językowe, które są określane przez instytucję przyjmującą.

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych i zaocznych),

  • w momencie podpisywania umowy indywidualnej na wyjazd będą studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,

  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

UWAGA! Zgodnie z zasadami rekrutacji „w rekrutacji w terminie podstawowym nie mogą brać udziału studenci ostatniego roku studiów (I lub II stopnia)”.

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

  • mieć dobre wyniki w nauce,

  • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej (informacje o języku wykładowym należy sprawdzić tutaj) – znajomość języka prosimy potwierdzić odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem (np. o ukończeniu lektoratu).

Przypominamy, że w formularzu dostępnym tutaj (system poprosi Państwa o zalogowanie się na stronie) wskazujecie Państwo maksymalnie 3 uczelnie, na których chcielibyście Państwo studiować. Istotne znaczenie ma więc kolejność, w jakiej wymienicie Państwo nazwy ośrodków docelowych (na pierwszym miejscu powinna być zatem nazwa uczelni, na wyjeździe do której najbardziej Państwu zależy).

Prosimy także o załączenie podania do Komisji. Możecie w nim Państwo wskazać dodatkowe argumenty przemawiające za zasadnością przyznania Państwu możliwości udziału w programie Erasmus+. Istotne znaczenie mogą mieć zwłaszcza dodatkowe wyjaśnienia dotyczące znajomości języka obcego, wiedzy o kraju, w którym chcecie Państwo studiować, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (prosimy wówczas załączyć pisemne potwierdzenie tego faktu podpisane np. przez opiekuna koła) lub społeczną. Do wniosku możecie też Państwo załączyć dodatkowe załączniki potwierdzające np. Państwa zaangażowanie w ruch Erasmus+!

 

Uwaga!
W/w dokumentacja (tylko kopie, proszę nie przekazywać oryginałów) powinna zostać skompletowana i złożona w postaci elektronicznej do Prodziekana WPiA ds. Współpracy z Zagranicą - dr hab. Macieja Serowańca, prof. UMK (mserowaniec@umk.pl) w terminach:
- od 22 lutego do 5 marca br. (do godz. 15.00) - I tura rekrutacji
- od 10 marca do 17 marca br. (do godziny 15:00) - II tura rekrutacji

pozostałe wiadomości