Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Światowy Dzień Wyborów i Wykład im. prof. W. Komarnickiego na WPiA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

W pierwszy czwartek lutego, z okazji Światowego Dnia Wyborów, odbyło się seminarium naukowe pt. "Jakie powinny być standardy prowadzenia kampanii wyborczej?" Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Elektor".

Dyskurs polityczny w mediach nabiera tempa w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Polsce. Język polityków staje się często najważniejszym orężem w walce z oponentem. W związku z tym warto pochylić się nad zasadami, których powinno się przestrzegać podczas kampanii wyborczej. Podczas wydarzenia przeanalizowane zostały prawne rozwiązania krajowe i zagraniczne w przedmiocie wyznaczania jakości kampanii wyborczych. Uczestnicy odnieśli się do sankcji grożących za naruszenia określonych standardów, a także zaproponowali postulaty de lege ferenda odnośnie poprawy regulacji prawnych w tym zakresie. W ramach projektu odbyło się seminarium naukowe złożone z wystąpień studentów, studenckiej debaty opartej o model oksfordzki, a także dyskusji z ekspertami.

Poza debatą, w ramach uczczenia Światowego Dnia Wyborów, swój wykład wygłosił także sędzia Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW w latach 2014-2019, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu można było wysłuchać wystąpienia pt. „Standardy prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

Więcej informacji o Wykładzie im. Profesora Wacława Komarnickiego - http://www.csw.umk.pl/ged2020po

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.