Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Światowy Dzień Wyborów i Wykład im. prof. W. Komarnickiego na WPiA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

W pierwszy czwartek lutego, z okazji Światowego Dnia Wyborów, odbyło się seminarium naukowe pt. "Jakie powinny być standardy prowadzenia kampanii wyborczej?" Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Elektor".

Dyskurs polityczny w mediach nabiera tempa w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Polsce. Język polityków staje się często najważniejszym orężem w walce z oponentem. W związku z tym warto pochylić się nad zasadami, których powinno się przestrzegać podczas kampanii wyborczej. Podczas wydarzenia przeanalizowane zostały prawne rozwiązania krajowe i zagraniczne w przedmiocie wyznaczania jakości kampanii wyborczych. Uczestnicy odnieśli się do sankcji grożących za naruszenia określonych standardów, a także zaproponowali postulaty de lege ferenda odnośnie poprawy regulacji prawnych w tym zakresie. W ramach projektu odbyło się seminarium naukowe złożone z wystąpień studentów, studenckiej debaty opartej o model oksfordzki, a także dyskusji z ekspertami.

Poza debatą, w ramach uczczenia Światowego Dnia Wyborów, swój wykład wygłosił także sędzia Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW w latach 2014-2019, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu można było wysłuchać wystąpienia pt. „Standardy prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

Więcej informacji o Wykładzie im. Profesora Wacława Komarnickiego - http://www.csw.umk.pl/ged2020po

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć