Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie trzecie - Konferencja odwołana

Zdjęcie ilustracyjne

Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie trzecie - Konferencja odwołana!

Wielce Szanowni Państwo,

Zarządzeniem Rektora UMK w Toruniu zostały odwołane wszystkie konferencje naukowe planowane na toruńskim Uniwersytecie do końca czerwca 2020 roku.

W związku z tym Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o odwołaniu "Trzeciego Toruńskiego Spotkania z Prawem Handlowym", które miało się odbyć dnia 22 maja 2020 roku (pierwotnie dnia 3 kwietnia 2020 roku).

Kierujemy serdeczne wyrazy podziękowania dla Prelegentów, którzy mieli wystąpić podczas tej konferencji.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku akademickim uda  zorganizować się kolejną edycję tej konferencji, liczymy także na Państwa udział w tym wydarzeniu.

Życzymy zdrowia dla Państwa i Państwa Rodzin, obyśmy bezpiecznie przebyli ten trudny czas.

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. UMK, dr hab. Anna Moszyńska
Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Mgr Mariusz Tomasz Kłoda


Dnia 22 maja 2020 roku (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Uczelnia Badawcza) odbędzie się trzecia z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych pod nazwą "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym".


Inicjatorem oraz organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Handlowego i Morskiego.

„Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” stanowią cykl konferencji naukowych poświęconych stosowaniu przepisów prawa handlowego oraz zmianom w prawie handlowym. Ich tematyka jest skoncentrowana na prawie spółek, prawie przedsiębiorców, prawie rynku kapitałowego oraz szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego prywatnego. „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” mają formułę bliską seminariom specjalistycznym, z akcentem na dyskusję.

"Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym" zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, a także Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Program konferencji 

8.30 – 9.30
Rejestracja uczestników

Panel 1

9.30 – 9.45
Otwarcie konferencji

9.45 – 10.15
Maciej Plaskacz, Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Nowe postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych – koszty planowanego przyspieszenia

10.15 – 10.35
dr Grzegorz Sikorski, Uniwersytet Gdański, adwokat, Skutki prawne zawarcia w umowie kredytu indeksowanego/denominowanego postanowień abuzywnych w świetle orzeczenia TSUE w sprawie C-260/18

10.35 – 11.00
dr Wojciech Wyrzykowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, radca prawny, Wpływ nowelizacji art. 39 k.c. na zasady reprezentowania spółki kapitałowej w umowach pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu

11.00 – 11.30
Dyskusja

11.30 – 12.00
Przerwa kawowa

Panel 2

12.00 – 12.20
dr Anna Zbiegień-Turzańska, Uniwersytet Warszawski, adwokat, Reprezentacja prostej spółki akcyjnej przez radę dyrektorów

12.20 – 12.40
prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, adwokat, Dematerializacja akcji prywatnej spółki akcyjnej po zmianach k.s.h.

12.40 – 13.00
mgr Mariusz T. Kłoda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przyczyny oraz skutki prawne uchylenia art. 231 § 4 k.s.h.

13.00 – 13.20
dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, Crowdfounding w spółkach kapitałowych

13.20 – 14.00
Dyskusja

14.00
Zamknięcie konferencji

Podstawowe informacje organizacyjne

1. Konferencja jest nieodpłatna.

2. Liczba uczestników nie jest ograniczona. Komfortowy przebieg obrad jest zapewniony dla 250 Gości.

3. Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do dnia poprzedzającego obrady.

4. W celu zgłoszenia udziału w konferencji wystarczy wysłać e-mail na adres handlowe@umk.pl.

W wiadomości należy podać wyłącznie stopień naukowy albo tytuł zawodowy, imię i nazwisko oraz afiliację (np. uniwersytet, kancelarię, urząd, instytucję, organizację).

5. Organizatorzy potwierdzą uczestnictwo w formie automatycznej wiadomości wysłanej z adresu handlowe@umk.pl.

Udział w konferencji jest zapewniony także bez potwierdzenia.

6. Certyfikaty

Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat.

Przyznanie punktów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów zawodowych zależy od stanowiska macierzystych jednostek (obrady będą trwały 4 godziny).

Z pozostałymi informacji dotyczącymi konferencji można zapoznać się na stronie internetowej www.handlowe.umk.pl oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/events/192581948661352/).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Komitet Organizacyjny "Toruńskich Spotkań z Prawem Handlowym":
Prof. UMK, dr hab. Anna Moszyńska
Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Mgr Mariusz T. Kłoda

pozostałe wiadomości