Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sukces koła naukowego "Elektor"

Zdjęcie ilustracyjne

Projekt Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor” pn. Partycypacja first time voters w wyborach do Parlamentu Europejskiego został uznany przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego za jeden z najlepszych i najistotniejszych w Europie, dzięki czemu organizacja ta znalazła się w zaszczytnym gronie 27 laureatów Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

Doceniony projekt miał na celu zachęcić społeczeństwo, a szczególnie ludzi młodych, tytułowych wyborców pierwszego razu, do licznego i świadomego uczestnictwa w ostatnich eurowyborach. Ta wieloetapowa inicjatywa złożona była m.in. z seminarium naukowego, międzynarodowych spotów profrekwencyjnych angażujących studentów z całej Europy, a także renomowanej konferencji naukowej z udziałem ekspertów prawa wyborczego. O wysokich notach projektu świadczyły jego znakomite oceny osiągnięte nie tylko w środowisku naukowym, ale również w prestiżowym konkursie StRuNa organizowanym pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym został on uznany za najlepszy projekt humanistyczny w Polsce. Teraz „Elektor” ma szansę na zwycięstwo w wielkim finale, w którym może uzyskać laur dla najlepszego projektu i zdobyć wysoką nagrodę pieniężną.

Od 2008 r. Parlament Europejski wraz z Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu co roku zapraszają zainteresowanych ze wszystkich państw członkowskich UE do zgłaszania projektów realizowanych przez aktywnie uczestniczących w rozwoju Europy młodych ludzi. Ten prestiżowy konkurs jest pochodną inicjatywą od renomowanej Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego, której laureatami zostali m.in. Winston Churchill, Jean Monnet, Jan Paweł II czy Donald Tusk. Nagrody za trzy najlepsze projekty zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Informacje o konkursie

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekunem honorowym Koła jest prof. dr hab. Andrzej Sokala, a opiekunem merytorycznym mgr Paweł Raźny. Od początku działalności „Elektor” podejmował liczne inicjatywy społeczne, mające wartość edukacyjną oraz kształtującą postawy obywatelskie, za które niejednokrotnie był doceniany m.in. w prestiżowym konkursie ministerialnym „StRuNa”. Organizacja działa przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji UMK i podejmowała współpracę m.in. z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz organami wyborczymi i organizacjami pozarządowymi. Celem działalności Koła jest zachęcanie społeczeństwa do licznego i świadomego udziału w wyborach, a także prowadzenie badań nad procedurami wyborczymi oraz działanie na rzecz ich poprawy. Więcej informacji

pozostałe wiadomości