Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Spotkanie Forum Uniwersytetów Polskich na WPiA

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 23 czerwca br. w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się spotkanie Forum Uniwersytetów Polskich. Udział w panelu dotyczącym reformy nauki i szkolnictwa wyższego potwierdzili: Piotr Müller (Podsekretarz Stanu w MNiSW) Poseł Iwona Michałek (członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) oraz Tomasz Tokarski (Przewodniczący Parlamentu Studentów RP).

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum działa na podstawie Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

pozostałe wiadomości