Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zmarł prof. Marian Kallas

obrazek:

W wieku 81 lat zmarł prof. dr hab. Marian Kallas, długoletni pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UMK, specjalista historii administracji oraz historii państwa i prawa polskiego.

Marian Kallas urodził się 3 grudnia 1938 r. w Kościerzynie. W 1960 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a 1968 uzyskał tytuł doktora na podstawie dysertacji "Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r., jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z praktyką i ustawodawstwem szczegółowym". Habilitował się na postawie pracy "Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim" na Uniwersytecie Poznańskim. Na UMK pracował do 2004, od 1997 na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1978–1990 kierował Zespołem Konstytucjonalizmu Polskiego XVIII–XX wieku. W latach 1995–1998 był kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego.

W swojej pracy zawodowej zajmował się głównie dziejami Polski w kontekście konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu i administracji. Specjalizował się w historii ustroju Polski od XVIII do XX w. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych. Był członkiem m. in. Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Bydgoskiego i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich czy Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. W latach 1989–1991 był ekspertem Komisji Konstytucyjnej Senatu RP. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Nagrodą  III stopnia Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności.

pozostałe wiadomości