Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zmarł prof. Jan Galster

Zdjęcie ilustracyjne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 66  lat zmarł  Prof. dr hab. Jan Galster - długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitny autorytet w dziedzinie prawa konstytucyjnego i europejskiego.

 Cześć Jego Pamięci!

 Dziekan oraz Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Jan Galster - emerytowany kierownik Katedry Prawa Europejskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego w latach 2001-2003.  Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 1977 r. Dr nauk prawnych - 1983 r., dr habil. w zakresie prawa konstytucyjnego - 1995 r. Tytuł profesora - 2009 r. Członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zainteresowania badawcze koncentrował wokół prawa Unii Europejskiej, teorii organizacji międzynarodowej oraz prawa konstytucyjnego. Profesor Jan Galster był stypendystą Fundacji Friedricha Eberta z Bonn i Volkswagena z Hannoweru, był także ekspertem Biura do Spraw Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów. Ogółem dorobek naukowy prof. Jana Galstera obejmuje ponad 150 przyczynków naukowych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w miejscowości Chełmica Duża koło Włocławka. Po mszy odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu parafialnym. 

 

 

 

pozostałe wiadomości