Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

UMK pełnoprawnym członkiem YUFE

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zyskuje pełne członkostwo w YUFE.

Po przystąpieniu do inicjatywy YUFE w grudniu 2018 roku, a następnie od czerwca 2019 roku wniesieniu wkładu do projektu YUFE jako partner stowarzyszony, Uniwersytet Mikołaja Kopernika z dumą ogłasza, że stałe wysiłki i aktywne zaangażowanie zaowocowały obecnie zmianą statusu na pełnoprawnego członka konsorcjum YUFE. W ten sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika zrównuje się z innymi uczelniami członkowskimi z Belgii, Cypru, Anglii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski i Hiszpanii, a tym samym podejmie jeszcze większą odpowiedzialność za współtworzenie pierwszego europejskiego uniwersytetu przyszłości otwartego dla lokalnych i międzynarodowych studentów ze wszystkich środowisk.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako pełnoprawny członek konsorcjum YUFE, odegra również ważną rolę w regionie, ponieważ jednym ze strategicznych celów YUFE jest nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i interesariuszami, lokalnymi mieszkańcami i społecznościami, aby przyczynić się do rozwiązywania lokalnych i europejskich wyzwań. To wszystko będzie łatwiejsze do osiągnięcia teraz, ponieważ formalny status Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest równy statusowi pozostałych uniwersytetów YUFE. Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet w Rijece zyskują pełne członkostwo w projektu YUFE, co sprawia, że konsorcjum YUFE staje się jeszcze bardziej zróżnicowane i reprezentatywne dla różnych regionów Europy. To z pewnością świadczy o wyraźnej europejskiej orientacji sojuszu YUFE.

Prof. dr Martin Paul, prezydent Uniwersytetu w Maastricht i szef konsorcjum YUFE, skomentował tę ekscytującą wiadomość następującymi słowami: Przyjęcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu w Rijece do grona pełnoprawnych członków YUFE jest kamieniem milowym nie tylko dla tych instytucji, ale dla całego konsorcjum. Stanowi to oficjalne uznanie dotychczasowych osiągnięć YUFE w budowaniu sojuszu uniwersyteckiego, łączącego wszystkie części Europy. Ponadto jesteśmy przekonani, że nasze podejście do jednoczenia instytucji akademickich, pracowników i studentów z wielu różnych krajów, kultur i dziedzin, przyniesie sukces we wdrażaniu wspólnej wizji i działań prowadzących do stworzenia Uniwersytetu Europejskiego opartego na doskonałości, równości i wzajemnym szacunku.

Po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, oświadczył: Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jedną z najlepszych i największych uczelni w Polsce, obecnie dołączamy do najbardziej dynamicznej sieci uczelni europejskich. To będzie wyznaczać kierunek naszego rozwoju na długie lata. Nasza uczelnia wkracza w przyszłość z energią i potencjałem postępu. A przyszły Rektor, prof. dr hab. Andrzej Sokala powiedział: Zacieśnienie współpracy z naszymi partnerami w celu zbudowania silnej europejskiej uczelni to dla nas najważniejsze zadanie w nadchodzących latach.

Konsorcjum YUFE jest dużym strategicznym partnerstwem, które skupia 10 młodych uniwersytetów z 10 krajów europejskich, które współpracowały z 4 partnerami stowarzyszonymi o podstawowych kompetencjach w dziedzinie zatrudnienia i integracji. YUFE chce dokonać radykalnej zmiany w europejskim szkolnictwie wyższym, przedstawiając się jako wiodący model młodego, nieelitarnego, otwartego i integracyjnego europejskiego uniwersytetu skoncentrowanego na studentach. YUFE jest wyjątkowym ekosystemem, który łączy uniwersytety ze społecznościami i będzie opierać się na współpracy instytucji szkolnictwa wyższego, sektora publicznego i prywatnego oraz obywateli w całej Europie.

Status pełnego członkostwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu w Rijece został przyznany przez Komisję Europejską na formalny wniosek złożony przez konsorcjum YUFE.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.