Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prodziekani mianowani

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Anna Bielawiec-Osińska

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

Uroczystość odbyła się 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK.

 

 

 

 

Lista dziekanów w nowej kadencji:

 

WYDZIAŁ

                                             PRODZIEKANI w kadencji 2020-2024

 

Wydział Chemii

dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK – prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju

dr Andrzej Wolan – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Farmaceutyczny

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Marcin Koba, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK – prodziekan ds. organizacyjnych i rozwoju

 

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

dr Anna Kola – prodziekan ds. organizacji kształcenia

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr Adrian Wójcik – prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK – prodziekan ds. finansów i rozwoju

 

Wydział Humanistyczny

dr hab. Marzenna Cyzman, prof.UMK - prodziekan ds. studenckich

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK- prodziekan ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia

 

Wydział Lekarski

dr hab. Anita Olczak, prof. UMK – prodziekan ds. finansów i dydaktyki

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - prodziekan ds. nauki

dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK – prodziekan ds. naukowych

dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr Błażej Zyglarski – prodziekan ds. informatyki

 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska – prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK – prodziekan ds. mobilności i umiędzynarodowienia

dr n. wet. Jarosław Sobolewski – prodziekan ds. klinicznych

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK – prodziekan ds. nauki

dr Ryszard Lorenczewski – prodziekan ds. studentów

dr Aranka Ignasiak-Szulc – prodziekan ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

 

Wydział Nauk Historycznych

dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

dr Jacek Rakoczy – prodziekan ds. nauki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym

 

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

dr Katarzyna Kącka – prodziekan ds. rozwoju i organizacji

dr hab. Beata Stachowiak, prof. UMK – prodziekan ds. kształcenia

dr Patryk Tomaszewski – prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Grzegorz Grześk – prodziekan ds. badań i rozwoju

dr Marta Podhorecka – prodziekan ds. studenckich

dr Magdalena Weber-Rajek – prodziekan ds. kształcenia

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr hab. inż. Krzysztof Rogatka – prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

 

 

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK – prodziekan ds. studenckich

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK – prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju

dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK – prodziekan ds. współpracy z zagranicą

 

Wydział Sztuk Pięknych

dr Karolina Zimna-Kawecka – prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Wydział Teologiczny

ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK – prodziekan ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą

ks. prof. dr hab. Janusz Szulist – prodziekan ds. studenckich i kształcenia

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.