Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prof. Paweł Nowicki Mediatorem Stałym i Koncyliatorem Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 11 sierpnia br. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej powołał dr hab. Pawła Nowickiego z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPiA UMK w Toruniu na Mediatora Stałego i Koncyliatora Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP pierwszej kadencji, ze specjalizacją w prawie Unii Europejskiej oraz prawie zamówień publicznych. 
 
Nowe prawo zamówień publicznych, tj. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., po raz pierwszy reguluje kwestie związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów, umożliwiając stronom umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne. Dlatego też Prezes Prokuratorii Generalnej RP zadecydował o wzmocnieniu składu Mediatorów Stałych i Koncyliatorów Stałych o osoby cieszące się dużym autorytetem w środowisku zarówno zamawiających, jak i wykonawców. 
 
Serdecznie gratulujemy !!

pozostałe wiadomości