Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zapisz się na Uniwersytet Europejski

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Aż 85 kursów znalazło się w Introduction Offer w ramach projektu YUFE (Young Universities for the Future of Europe).

W nadchodzącym roku akademickim YUFE oferuje kursy i zajęcia, które ze względu na ograniczenia epidemiczne będą odbywać się online. Dla studentów 10 europejskich uczelni zrzeszonych w YUFE, w tym UMK, to szansa na urozmaicenie programu studiów i wstęp do ewentualnej dalszej edukacji w ramach Uniwersytetu Europejskiego. W pilotażowym naborze do wyboru jest 85 zdalnych kursów.

Oferta ta jest skierowana do studentów przynajmniej drugiego roku, posługujących się językiem angielskim na poziomie B2 lub wyższym.

Aplikacje można składać do 15 września 2020. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

pozostałe wiadomości