Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Honory dla Profesora Witkowskiego

Zdjęcie ilustracyjne
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski fot. Andrzej Romański

Prof. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, odbierze godność Profesora Honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tytuł przyznano w uznaniu zasług naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, zaangażowania w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, a także zasług na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zwłaszcza tworzenia i wspierania tamtejszego Wydziału Prawa i Administracji. Dylom Honorowego Profesora zostanie wręczony 2 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego olsztyńskiej uczelni.

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (ur. w 1953 r. w Mrągowie) zajmuje się polskim i porównawczym prawem konstytucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa włoskiego. Jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego, a od 2016 r. dziekanem Wydziału Prawa i Administracji (funkcję tę pełnił także w latach 1999-2005). Był doradcą i sekretarzem naukowym Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kadencji i doradcą Szefa Kancelarii Senatu RP, w latach 1999-2002 zasiadał w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP w okresie rządów premiera J. Buzka (1999 -2002). W kadencji 2015-2018 oraz 2020-2023 członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Stypendysta Rządu Włoskiego, Senatu Republiki Włoskiej, kilkakrotnie stypendysta włoskiego MSZ, Fundacji Margrabiny J.S. Umiastowskiej oraz Fundacji Lanckorońskich działających w Rzymie. Współpracuje z Uniwersytetem LUISS Guido Carli w Rzymie oraz z uniwersytetami w Padwie, w Molise, w Perugii, w Maceracie, w Trieście, w Como (Insubria) (Włochy), w Getyndze (Niemcy), Karola w Pradze, w Brnie, w Ołomuńcu i w Pilznie (Rep. Czeska), w Bratysławie i w Koszycach ( Rep. Słowacka), we Lwowie, w Kijowie, w Czerniowcach i w Tarnopolu (Republika Ukrainy) w Alba Iulia i w Pitesti (Rumunia), w Kobe (Japonia). W 2006 r. za zasługi na polu współpracy naukowej i kulturalnej włosko-polskiej odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. Autor  ponad 300 prac naukowych w tym 9 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 5 podręczników akademickich.

pozostałe wiadomości