Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs im. prof. J. Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie na WPiA rozstrzygnięty !

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że na podstawie dokonanej oceny Sąd Konkursowy postanowił przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w Konkursie im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie napisane na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2019/2020:

  1. nagroda pierwszego stopnia

- mgr Artur Janicki
tytuł pracy: Zasada in dubio pro tributario w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych
promotor: dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK

  1. nagroda drugiego stopnia

- mgr Agata Kochanowska
tytuł pracy: Problem eutanazji w Polsce na tle regulacji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
promotor: dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK

 - mgr Aleksandra Wasielewicz
tytuł pracy: Klauzula porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym
promotor: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

  1. nagroda trzeciego stopnia

- mgr Izabela Banasiak
tytuł pracy: Moment konstytucyjny w ujęciu Bruce’a Ackermana
promotor: dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK,

- mgr Dominika Głowacka
tytuł pracy: Skarga powszechna na przykładzie Królestwa Hiszpanii i jej elementy w polskim systemie prawnym. Analiza prawnoporównawcza
promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Lach

- mgr Agata Porębska
tytuł pracy: Instytucja czynnego żalu w polskim prawie karnym
promotor: dr hab. Janusz Bojarski

  1. wyróżnienie - honorowe

- mgr Karol Budek
tytuł pracy: Czy i komu potrzebny jest Trybunał Konstytucyjny? Kryzys konstytucyjny w Polsce w latach 2015-2020 – szanse i zagrożenia
promotor: dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK

 - mgr Martyna Lewandowska
tytuł pracy: Postpenalna detencja prewencyjna osób z zaburzeniami psychicznymi w polskim systemie prawnym na tle europejskiego standardu prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego
promotor: dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK

 - mgr Katarzyna Raczkowska
tytuł pracy: Kara umowna w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
promotor: dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK

 - mgr Łukasz Wittkowski
tytuł pracy: Odmienność płci jako przesłanka konieczna zawarcia i bytu małżeństwa w prawie polskim
promotor: dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !!

pozostałe wiadomości