Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych”

Zdjęcie ilustracyjne

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych” Toruń, 23 października 2020 r.

W dniu 23 października 2020 r. odbyła się siódma już edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej współczesnym tendencjom rozwojowym w prawie rodzinnym i spadkowym. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zespół Prawa Rodzinnego i Spadkowego (prof. UMK dr hab. Tomasz Justyński LL.M., dr Ewa Kabza, dr Tomasz Jasiakiewicz) w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego. Tegoroczna edycja – z uwagi na pandemię – odbyła się w nietypowej, gdyż zdalnej, formie (na platformie Big Blue Button).

W konferencji wzięło udział 42 prelegentów z 11 ośrodków akademickich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nie zabrakło także uczestników biernych – pracowników naukowych z różnych ośrodków naukowych, sędziów oraz adwokatów.

W panelu eksperckim zaplanowane zostały zarówno wykłady doświadczonych badaczy oraz praktyków, jak i przedstawicieli młodszej kadry naukowej. Program tej części obejmował: 1) prof. T. Justyński (UMK), „Ile wolności, a ile solidarności? Czyli o potrzebie refleksji nad instytucją zachowku”; 2) prof. M. Świderska (WSAiB w Gdyni, em. prof. UMK) „Małżonek i inne osoby bliskie a prawa pacjenta”; 3) prof. K. Bączyk-Rozwadowska (UMK) „Pochodzenie dziecka poczętego in vitro”; 4) dr J. Pawliczak (UW) – „Rola prokuratora w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka w świetle zmian ustawowych z 2019 r. oraz najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego”; 5) dr W. Borysiak (UW) „Dziedziczenie roszczeń o naprawienie szkody niemajątkowej (perspektywa prawnoporównawcza)”; 6) dr M. Szabłowska-Juckiewicz (UMK) – „Zaspakajanie potrzeb rodziny a kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę upadłego”; 7) dr A. Wedeł-Domaradzka (UKW w Bydgoszczy) – „Przeszłość budująca tożsamość – prawo dziecka do wiedzy i wiadomości o własnym pochodzeniu. Uwagi na tle dorobku orzeczniczego ETPCz”; 8) dr T.Jasiakiewcz (UMK) – „Skutki prawne kwalifikacji prawa do zachowku jako prawa osobistego w świetle art. 1002 k.c.”; 9) dr E. Kabza (UMK) – „Otwarte i dofinansowane adopcje jako krok na drodze ku deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”; 10) dr K. Krupa-Lipińska (UMK) – „Profilowanie danych osobowych dotyczących dzieci na gruncie RODO”; 11) mgr J. Kaźmierczak (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Fundacja Pracownia Dialogu w Toruniu) – „Alienacja rodzicielska w mediacji rodzinnej – mit czy rzeczywistość?”.

W siedmiu kolejnych panelach znalazły się interesujące wykłady pracowników naukowych, doktorantów, aplikantów adwokackich oraz studentów z wiodących ośrodków akademickich.

Zdalna forma konferencji nie zniechęciła do podjęcia ożywionej dyskusji. Toczyła się ona zarówno na forum, jak i na towarzyszącym czacie.

Dodatkowym owocem wydarzenia będzie publikacja pokonferencyjną. Ukaże się ona nakładem Wydawnictwa UMK wiosną przyszłego roku.

Kolejna, ósma już, edycja konferencji odbędzie się w kwietniu/maju 2021 roku. Być może znowu w zwykłej, a więc stacjonarnej formie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Rodzinnego: https://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukowePrawaCywilnegoIRodzinnego/

pozostałe wiadomości