Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sukcesy w konkursach NCN

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Naukowcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znaleźli się wśród laureatów konkursów: SONATINA 2 i MINIATURA 2, których wyniki ogłosiło Narodowe Centrum Nauki.

W drugiej edycji konkursu SONATINA, adresowanego do osób rozpoczynających swoją karierę badawczą, znalazło się dwóch naukowców z UMK:

Konkurs SONATINA skierowany jest do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 3 lat. W jego drugiej edycji złożono 154 wnioski, a finansowanie przyznano 45 badaczom. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

Pełna lista laureatów

Pracownicy UMK znaleźli się również wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 2, którego celem jest wspieranie działań naukowych służących realizacji badań podstawowych:

  • dr Maciej Serowaniec z Wydziału Prawa i Administracji UMK otrzyma 6 490 zł na kwerendę do projektu „Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej”;
  • dr Brygida Świeżawska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK otrzyma 49 665 zł na badania wstępne do projektu „Określenie udziału kwasu glutaminowego w wiązaniu ATP przez centrum katalityczne cyklaz adenylanowych z Arabidopsis thaliana”
  • dr inż. Wojciech Zalewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzyma 40 590 zł na badania wstępne do projektu „Wsparcie procesów logistycznych w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów telematycznych”.

W konkursie MINIATURA 2 na realizację badań można uzyskać od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy. Finansowane mogą być wyłącznie działania naukowe, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy konferencyjne, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne.

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2, w odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Narodowego Centrum Nauki, jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny jest skrócony do czterech miesięcy. W pierwszej turze konkursu zostało sfinansowanych 30 wniosków. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco do końca kwietnia 2019 r.

Pełna lista laureatów

pozostałe wiadomości