Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zmarł prof. Andrzej Borodo

Zdjęcie ilustracyjne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 grudnia br. zmarł  Prof. dr hab. Andrzej Borodo długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitny autorytet w dziedzinie prawa budżetowego i finansów samorządu terytorialnego.

 Cześć Jego Pamięci!

Prof. dr hab. Andrzej Borodo - urodził się 15 listopada 1949 r. w Olsztynie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie (1963 – 1967). Na Wydziale Prawa i Administracji UMK studiował w latach 1967 – 1971. Otrzymał dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem. Z dniem 1 października 1971 r. został zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Zakładzie Prawa Finansowego, w charakterze asystenta. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1984 r. - stopień doktora habilitowanego, a w 1994 r. – tytuł profesora nauk prawnych. Odbył kilka staży krajowych i zagranicznych, w których główne znaczenie mają kilkumiesięczne staże w RFN w 1988 i 1991 r. W latach 1973 – 1975 odbył pozaetatową aplikację sądową w okręgu sądu wojewódzkiego w Bydgoszczy i w październiku 1975 r. zdał egzamin sędziowski. W okresie 1993 – 1994 pracował jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Ośrodku Zamiejscowym w Gdańsku na ½ etatu. Prof. A. Borodo był członkiem Komisji Finansów Sejmiku Samorządowego Województwa Toruńskiego, członkiem komisji Rady Miasta Torunia, wielokrotnie ekspertem Sejmu, Senatu, Urzędu Rady Ministrów, innych instytucji. Opracował kilkanaście opinii na temat projektów ustaw budżetowych i innych ustaw. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału, a także przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. Andrzej Borodo był autorem ponad 200 publikacji. Był promotorem czterech prac doktorskich i kilkuset prac magisterskich.

pozostałe wiadomości