Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Najlepszy Student i Absolwent WPiA wybrany !!

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski o nadanie tytułu:

1) najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji uzyskała Pani Weronika Baran, od października V rok prawa stacjonarnego

2) najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji uzyskał Pan mgr Marek Słupczewski, absolwent prawa stacjonarnego.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy !!

pozostałe wiadomości