Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy

Zdjęcie ilustracyjne

Miło nam poinformować, że ukazała się książka pt. „Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy” wydana przez TNOiK. Książka zawiera referaty zaprezentowane na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochronna funkcja prawa pracy a wyzwania współczesnego rynku pracy”, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2017 r. w Pobierowie z udziałem przedstawicieli różnych ośrodków naukowych w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Redaktorami naukowymi książki są dr Anna Napiórkowska i dr Beata Rutkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także dr Mikołaj Rylski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród opublikowanych referatów znajduje się opracowanie dr Anny Napiórkowskiej i dr Beaty Rutkowskiej pt. „Umowa o pracę na czas określony a ochronna funkcja prawa pracy”.

pozostałe wiadomości