Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs na redaktorów naczelnych czasopism na Wydziale Prawa i Administracji rozstrzygnięty

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w konkursie na redaktorów naczelnych czasopism na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący – Dziekan Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Członkowie:

- mgr Mirosława Buczyńska – przedstawiciel Wydawnictwa Naukowego UMK,

- dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK,

- dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK,

- dr Marcin Berent,

po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami dokonała wyboru redaktorów naczelnych czasopism na Wydziale Prawa i Administracji UMK w osobach:

- Comparative Law Review – dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK;

- Studia Iuridica Toruniensia – dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK;

- Prawo Budżetowe Państwa  i Samorządu – dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK;

 - Studi polacco-italiani di Toruń  (Toruńskie Studia Polsko-Włoskie) – dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK.

pozostałe wiadomości