Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

„Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- wybrane zagadnienia”

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o. w Toruniu mają zaszczyt poinformować o organizowanej w dniu 17 września 2018 r. w Toruniu, ogólnopolskiej konferencji pt.:

„Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- wybrane zagadnienia”

Konferencja odbędzie się w audytorium A Wydziału Prawa i Administracji UMK i poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym prawnokarnej ochrony składek na ubezpieczenia społeczne w relacji do takiej samej ochrony interesu fiskalnego Skarbu Państwa. Jest ona adresowana do praktyków: pracowników ZUS, radców prawnych, adwokatów, sędziów, a także do studentów oraz przedstawicieli nauki, którym bliskie są zagadnienia objęte tematyką konferencji.

Owocem obrad będzie publikacja pokonferencyjna.

pozostałe wiadomości