Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs rozpraw doktorskich - sukces dr. Marcina Drewka

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Marcin Drewek z Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UMK zajął drugie miejsce (ex aequo z Dr. Jarosławem Kolą z UAM) w prestiżowym Konkursie „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego” na najlepszą rozprawę doktorską w edycji 2020/2021. Praca przygotowana została pod opieką promotorską Prof. dr. hab. Mirosława Bączyka, Sędziego Sądu Najwyższego w st. spocz., Kierownika Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UMK.

Nagrodzona rozprawa doktorska nosi tytuł „Umowa o korzystanie z nieruchomości w związku z inwestycją wiatrową”. Poruszone w niej wątki dotyczą kwestii prywatnoprawnych w zakresie energetyki wiatrowej onshore w prawie polski, a w pewnym zakresie także w prawie niemieckim, chińskim oraz amerykańskim.

Recenzentami pracy byli Prof. dr hab. Przemysław Drapała z ALK oraz Prof. dr hab. Konrad Osajda z UW.

Na konkurs wpłynęło ponad 40 prac o bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

W ramach przyznanej nagrody przewidziana została zwłaszcza publikacja artykułu przygotowanego przez Autora pracy na podstawie jej fragmentuw czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (70 pkt).

Link do oficjalnych wyników Konkursu:
https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-lub-rozpraw

pozostałe wiadomości