Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zaproszenie na drugi wykład „Contemporary issues of human rights theory and practice. Global, regional and national perspectives”

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na drugi wykład „Contemporary issues of human rights theory and practice. Global, regional and national perspectives

Z przyjemnością informujemy o kolejnym gościnnym wykładzie z cyklu „Contemporary issues of human rights theory and practice. Global, regional and national perspectives”. Cykl wykładów organizowany jest we współpracy z AHRI.

Dołącz do nas na tej intelektualnej uczcie w czwartek, 20 maja 2021 roku o godzinie 17.00!

Aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy wejść na stronę internetową https://vc.umk.pl/b/jul-x4e-92m i podać swoje imię oraz nazwisko, a tak wprowadzone dane należy zatwierdzić kilkając przycisk „Dołacz”. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

 

Miodrag A. Jovanović (1971) jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Belgradzie. Wykłada również w Prawoznawstwo i Teorię Prawa na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Zajmuje się prawoznawstwem, filozofią prawa międzynarodowego, prawniczą teorią praw zbiorowych, polityczną teorią wielokulturowości, federalizmem oraz prawno-politycznym charakterem UE. Jest członkiem Fundacji Alexandra von Humboldta. W 2016 roku otrzymał stypendium Brandona w Lauterpacht Center for International Law (Cambridge). Wśród jego publikacji międzynarodowych znaleźć można m.in. Constitutionalizing Secession in Federalized States: A Procedural Approach (Eleven International Publishing, 2007); Collective Rights – A Legal Theory (Cambridge University Press, 2012) oraz The Nature of International Law (Cambridge University Press, 2019). Najnowsze publikacje, których Profesor jest współautorem to: Unpacking Normativity – Conceptual, Normative and Descriptive Issues (współautorstwo z Kenneth Einar Himma i Bojanem Spaićem, Hart Publishing, 2018), a także Human Rights in the 21st Century (współautorstwo z Tiborem Varady, Eleven Publishing International and Serbian Academy of Sciences and Arts, 2020).

 

Ius Cogens: złożony przypadek wnioskowania konstytucyjnego w prawie międzynarodowym

Artykuł 53 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów znany jest z wprowadzenia specjalnej klasy międzynarodowych norm prawnych - norm ius cogens - nie doprecyzowując ich. W przepisie tym przyjęto heurystyczne ramy konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego, argumentując, że normy ius cogens odnoszą się do co najmniej dwóch funkcji konstytucjonalizmu - ograniczania międzynarodowego zarządzania i hierarchizacji międzynarodowego porządku prawnego. Można więc argumentować, że wykładnia norm ius cogens jest szczególnym rodzajem rozumowania konstytucyjnego. Mimo określonych cech formalnych tych norm, państwa próbując ustalić ich treść, znajdują się w sytuacji podobnej do sędziówi trybunałów konstytucyjnych zajmujących się niedookreśloną treścią prawną tekstu konstytucji. Tym, co kieruje procesem wykładni norm ius cogens jest zatem szczególny charakter przedmiotu, którego dotyczą te normy. W ostatniej części wykładu przeprowadzona zostanie analityczna rekonstrukcja konstytucyjnej interpretacji norm ius cogens koncentrującej się na procesie weryfikacji podejmowanej przez wspólnota państw. Twierdzi się, że weryfikacja ta wymaga między innymi odwołanie się do unikalnego narzędzia interpretacyjnego - odwrotnego argumentu teleologicznego - za pomocą którego państwo może wyodrębnić z podstawowych wartości międzynarodowego porządku prawnego klasę imperatywnych norm prawa międzynarodowego.

pozostałe wiadomości