Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sukces Zespołu badawczego Prof. Tomasza Justyńskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces Zespołu badawczego Prof. Tomasza Justyńskiego

Z satysfakcją informujemy, że wniosek Zespołu badawczego prawa rodzinnego i spadkowego w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego w składzie: Prof. UMK dr hab. Tomasz Justyński LL.M., dr Tomasz Jasiakiewicz, dr Ewa Kabza, dr Daria Różycka, został wysoko oceniony w Konkursie OPUS 20 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i uzyskał środki na przeprowadzenie projektu badawczego pn.:
„Ochrona interesów rodziny w prawie spadkowym jako uzasadnienie dla limitowania przez ustawodawcę autonomii woli spadkodawcy”.

Celem badań będzie zrekonstruowanie historycznego i aktualnego uzasadnienia (ratio legis) dla ochrony interesów rodziny przed arbitralnością spadkodawcy w dysponowaniu majątkiem mortis causa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że uzasadnienie to zmienia się i jego tradycyjne rozumienie nie odpowiada już aktualnym oczekiwaniom. Potrzeba ochrony rodziny zderza się z koniecznością zapewnienia autonomii woli samego spadkodawcy. Obie wartości wymagają ponownego, odpowiadającego wymogom czasów zdefiniowania i wyważenia. Stąd pojawia się potrzeba analizy przyjętych na świecie rozwiązań (z jednej strony, samego modelu: zachowek, rezerwa, systemy alimentacyjne i wiele pośrednich, mieszanych, z drugiej zaś instytucji „dopełniających”: wydziedziczenie, prawo do zamieszkiwania po śmierci spadkodawcy, zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie się zachowku itp.). Pozwoli to na określenie spektrum dostępnych figur prawnych, ich zalet oraz ograniczeń, ale przede wszystkim na uchwycenia identyfikowanego w tych porządkach prawnych ratio legis.

Dwudziesta już edycja Konkursu OPUS niezmiennie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do NCN wpłynęły 2122 wnioski. Do finansowania, na podstawie oceny eksperckiej, zakwalifikowano 342,w tym 18 w panelu HS5 (prawo, nauki o polityce, polityka publiczna).

pozostałe wiadomości