Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Absolwenci Doradztwa podatkowego zwolnieni z części egzaminu na doradcę podatkowego !!

Zdjęcie ilustracyjne

Z satysfakcją informujemy, że Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, której członków powołuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej zawarła na czas nieokreślony umowę o współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach kierunku Doradztwo Podatkowe.

Umowę w imieniu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego podpisała jej przewodnicząca, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic. W imieniu uczelni, podpis na umowie złożył Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK działający jako Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu, dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK.

W ceremonii podpisania umów o współpracy uczestniczył też wiceminister finansów Jan Sarnowski, który nadzoruje departamenty sprawujące pieczę nad działaniem Komisji Egzaminacyjnej oraz dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK - koordynator kierunku Doradztwo podatkowe.

Zawarta umowa określa program kształcenia obejmujący swoim zakresem wiedzę i umiejętności wymagane w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.  Obecnie, w ramach kierunku Doradztwo Podatkowe na studiach II stopnia – studenci mają okazję uczestniczyć w bogatym programie kształcenia, obejmującym m.in. zajęcia z wykładni prawa podatkowego, zasad opodatkowania dochodu, postępowania sądowo-administracyjnego czy wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Realizacja programu pozwoli absolwentom na skorzystanie ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Absolwenci WPiA UMK w Toruniu, aby zdobyć uprawniania doradcy podatkowego, przystąpią tylko do egzaminu ustnego.

pozostałe wiadomości