Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Intensyfikacja współpracy z liceami z województwa kujawsko-pomorskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Z inicjatywy władz dziekańskich 17 września 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się spotkanie z przedstawicielami 7 liceów ogólnokształcących. Gościliśmy dyrektorów, nauczycieli i uczniów z: I LO im. C.K. Norwida w Bydgoszczy, II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, V LO im. Jana Pawła II w Toruniu, VIII LO w Toruniu i X LO im. Prof. Stefana Banacha w Toruniu.

Celem spotkania było ustalenia ram, zasad i form współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji a liceami ogólnokształcącymi z Torunia i regionu. Dyskusja zaowocowała wieloma pomysłami i ideami, które będę systematycznie wcielane w życie.

Wydział Prawa i Administracji reprezentowali: Dziekan Wydziału – Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą - dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK, Prodziekan ds. Ekonomicznych i Rozwoju - dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny – Nauki Prawne - dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr Jagoda Jaskulska, dr Natalia Daśko, Kierownik Dziekanatu mgr Elżbieta Wysocka, Przewodniczący WRSS WPiA UMK Michał Ochociński i Wiceprzewodniczący WRSS WPiA UMK Hubert Żurkiewicz.

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UMK a V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Toruniu. Podpisy pod porozumieniem złożyli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski i dyrektor V LO mgr Marcin Olszewski. Niebawem rozpoczną się prace nad przygotowaniem porozumień z kolejnymi liceami.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

 [fot.Ireneusz Chełminiak]  [fot.Ireneusz Chełminiak]  [fot.Ireneusz Chełminiak]  [fot.Ireneusz Chełminiak]  [fot.Ireneusz Chełminiak]  [fot.Ireneusz Chełminiak]  [fot.Ireneusz Chełminiak]