Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Intensyfikacja współpracy z liceami z województwa kujawsko-pomorskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Z inicjatywy władz dziekańskich 17 września 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się spotkanie z przedstawicielami 7 liceów ogólnokształcących. Gościliśmy dyrektorów, nauczycieli i uczniów z: I LO im. C.K. Norwida w Bydgoszczy, II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, V LO im. Jana Pawła II w Toruniu, VIII LO w Toruniu i X LO im. Prof. Stefana Banacha w Toruniu.

Celem spotkania było ustalenia ram, zasad i form współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji a liceami ogólnokształcącymi z Torunia i regionu. Dyskusja zaowocowała wieloma pomysłami i ideami, które będę systematycznie wcielane w życie.

Wydział Prawa i Administracji reprezentowali: Dziekan Wydziału – Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą - dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK, Prodziekan ds. Ekonomicznych i Rozwoju - dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny – Nauki Prawne - dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr Jagoda Jaskulska, dr Natalia Daśko, Kierownik Dziekanatu mgr Elżbieta Wysocka, Przewodniczący WRSS WPiA UMK Michał Ochociński i Wiceprzewodniczący WRSS WPiA UMK Hubert Żurkiewicz.

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UMK a V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Toruniu. Podpisy pod porozumieniem złożyli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski i dyrektor V LO mgr Marcin Olszewski. Niebawem rozpoczną się prace nad przygotowaniem porozumień z kolejnymi liceami.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.