Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

„Elektor” polskim zwycięzcą w konkursie o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Zdjęcie ilustracyjne

Projekt „Partycypacja first time voters w wyborach do Parlamentu Europejskiego" zrealizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Elektor" został nagrodzony jako jeden z 28 najlepszych projektów w Unii Europejskiej w roku 2020 w konkursie o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. W gali finałowej konkursu, która odbyła się w Akwizgranie w dniach 29 września – 2 października br., wziął udział Bartosz Brzyski, wiceprezes Koła.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego (ang. European Charlemagne Youth Prize) jest pochodną Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego, której laureatami byli między innymi Jean Monnet czy Winston Churchill. Przyznaje ją Parlament Europejski wraz z Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy aktywnie uczestniczącą w rozwoju Europy w ramach projektów skierowanych do młodzieży. W ramach tegorocznej gali nagrodzono najlepsze projekty służące budowaniu tożsamości europejskiej w latach 2020 i 2021.

Podczas gali finałowej i Karlspreis Europa Forum nasz przedstawiciel, Bartosz Brzyski, miał okazję osobiście poznać wielu znamienitych polityków i przedstawicieli świata nauki, takich jak: Hans-Gert Pöttering (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2007–2009), Katarina Barley (Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego), Dalia Grybauskaitė (była Prezydent Litwy) czy Klaus Iohannis (Prezydent Rumunii i zwycięzca tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego).

Nagrodzony projekt „Partycypacja first time voters w wyborach do Parlamentu Europejskiego” obejmował analizę regulacji prawnych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz kampanię społeczną promującą aktywny udział we wspomnianych wyborach. Składał się on z szeregu wydarzeń, w tym m.in.: seminarium naukowego dla uczniów szkół średnich, kampanii w mediach społecznościowych zrealizowanej wspólnie z uczestnikami studenckiego programu Erasmus+ oraz konferencji naukowej.

Oprócz niniejszej nagrody projekt zdobył także nagrodę StRuNa-Human 2019 jako najlepszy projekt w dziedzinie nauk humanistycznych w Polsce, a także Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „Budowa społeczeństwa obywatelskiego".

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekunem honorowym Koła jest prof. dr hab. Andrzej Sokala, a opiekunem naukowym jest mgr Paweł Raźny. Od początku działalności „Elektora” jego członkowie podejmowali liczne inicjatywy społeczne, mające wartość edukacyjną oraz kształtującą postawy obywatelskie, za które byli niejednokrotnie doceniani licznych konkursach. Organizacja działa przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji UMK i podejmowała współpracę m.in. z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz organami wyborczymi i organizacjami pozarządowymi. Celem działalności Koła jest zachęcanie społeczeństwa do licznego i świadomego udziału w wyborach, a także prowadzenie badań nad procedurami wyborczymi oraz działanie na rzecz ich poprawy. Więcej szczegółów dostępnych jest na fanpage’u SKNPW „Elektor”: https://www.facebook.com/sknpwElektor

pozostałe wiadomości