Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia Iuridica Toruniensia - nabór artykułów do tomu XXX (2022)

Zdjęcie ilustracyjne

Studia Iuridica Toruniensia - nabór artykułów do tomu XXX (2022)

Szanowni Państwo,

Redakcja Studia Iuridica Toruniensia zaprasza Autorów do publikowania tekstów w Tomie XXX (2022). Artykuły naukowe (w tym glosy i artykuły recenzyjne), dotyczące problematyki prawa polskiego oraz międzynarodowego można przesyłać do dnia 15 stycznia 2022 roku. Redakcja przyjmuje teksty również w językach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, francuskim. Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi (pobierz) wraz z kartą zgłoszeniową (pobierz) prosimy kierować na adres e-mail: sit@umk.pl.

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca
Studia Iuridica Toruniensia
Redaktor Naczelny

pozostałe wiadomości