Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej w świetle nowych regulacji kodeksu cywilnego

Zdjęcie ilustracyjne

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej w świetle nowych regulacji kodeksu cywilnego

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego UMK w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe on-line pt. „Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej w świetle nowych regulacji kodeksu cywilnego”. Kanwą do rozważań zarówno naukowców jak i przedstawicieli praktyki będzie art. 446[2] kodeksu cywilnego, który wszedł w życie z dniem 19 września 2021 r. Przepisem tym ustawodawca przesądził, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał np. ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała. W trakcie seminarium omówione zostaną motywy wprowadzenia nowej regulacji do k.c., kwestie intertemporalne czy poszczególne przesłanki warunkujące przyznanie zadośćuczynienia. Program seminarium przewiduje też dyskusję z udziałem uczestników. Seminarium odbędzie się dnia 26 listopada 2021 r. na platformie MS TEAMS w godzinach od 11 do 14. Szczegóły znajdą Państwo poniżej. 


PROGRAM SEMINARIUM


1. Otwarcie seminarium 
2. Referaty prelegentów cz. 1 (10-15 minut):
2.1. Uwagi wprowadzające – dr Michał Ziemiak, mgr Magdalena Karolak
2.2. Przyczyny i uzasadnienie wprowadzenia art. 446[2] do k.c. – dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK 
2.3. przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU)
2.4. Wprowadzenie art. 446[2] k.c. Aspekty intertemporalne – dr hab. Bogusław Lackoroński
2.5. Dyskusja cz. 1 i odpowiedzi na pytania uczestników seminarium
3. Wirtualna przerwa kawowa 
4. Referaty prelegentów cz. 2 (10-15 minut):
4.1. Dochodzenie zadośćuczynienia za zerwane więzi dla bliskich osób w stanie wegetatywnym - problemy praktyczne – dr Kamil Szpyt
4.2. Przesłanka „więzi rodzinnej” na gruncie art. 446[2] k.c. – dr Damian Kaczan, dr Michał Marszelewski
4.3. Przyczynienie się do szkody w kontekście art. 446[2] k.c. – dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK, dr Natalia Karczewska-Kamińska
4.4. Przesłanka „ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia na gruncie art. 446[2] k.c. – dr Katarzyna Krupa-Lipińska
4.5. Dyskusja cz. 2 i odpowiedzi na pytania uczestników seminarium
5. Zamknięcie seminarium 

Termin: 26/11/21 w godz. od 11:00 do 14:00. 

Link do zespołu MS TEAMS: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aV11dzMD1BDWKJlRHR_sTS4yRWoYGvEeCoNWKk3rNe3c1%40thread.tacv2/1637309440275?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%228df8f476-f2b3-4e83-8aa4-fc31ea50e897%22%7d

Kod dostępu do zespołu: 0glehn5

Organizatorzy przewidują możliwość wystawienia certyfikatów uczestnictwa dla osób zainteresowanych. 

pozostałe wiadomości